กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อกัน ขนาด120×360ซม.

glasswhiteboard-120360-white

กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อกัน ขนาด120×360ซม.