1.เลือกเข้า app Line

2.เลือกหน้าหลัก 

3.สแกน QR-Code Line +เพิ่มเพื่อน