กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อกัน ขนาด120×300ซม.

glasswhiteboard-120300-green

กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อกัน ขนาด120×360ซม.