กระดานไวท์บอร์ด ขนาด120×240ซม.

กระดานไวท์บอร์ด ขนาด120×240ซม.