กระดานไวท์บอร์ดกระจก สีเขียวอ่อน ขนาด120×240ซม.

glasswhiteboard-green-120240

กระดานไวท์บอร์ดกระจก สีเขียวอ่อน ขนาด120×240ซม.