กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน ขนาด120×240ซม.

whiteboard-standing-120240

กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน ขนาด120×240ซม.