แบบตัวหนังสือ ชุดตัวอักษรพลาสติก ตัวอักษรสีขาว หน้าสีทอง