บอร์ดเสียบอักษร, ชุดอักษรพลาสติก

 

บอร์ดเสียบอักษร-ดิจิตอล

บอร์ดเสียบอักษร A ขาตั้งตรง

บอร์ดเสียบอักษร B ขาตั้งเอน

บอร์ดเสียบอักษร C ฐานกลม

บอร์ดเสียบอักษร
พื้นบอร์ดเสียบอักษร เป็นร่องกำมะหยี่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว
สามารถเสียบตัวอักษร ได้หลายขนาด มีบัวสแตนเลส
กรอบบอร์ดและโครงบอร์ดเป็นสแตนเลส
ความสูงรวมทั้งหมด ประมาณ 155 ซม..

ชุดอักษรพลาสติก ภาษาไทย+เลขอารบิค

ชุดอักษรพลาสติก ภาษาไทย

ชุดอักษรพลาสติก ภาษาอังกฤษ

 
 

ชุดตัวอักษรพลาสติก-ไทย-หน้าสีทอง

ชุดตัวอักษรพลาสติก-อังกฤษ-หน้าสีทอง

แบบตัวหนังสือ ชุดอักษรพลาสติก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ชุดอักษรพลาสติก รุ่นปรับปรุงใหม่ 2020
ใช้สำหรับเสียบ บอร์ดเสียบอักษร ตัวอักษร ภาษาไทยและอังกฤษ สูงขนาด 1 นิ้ว
ตัวอักษรเสียบบอร์ด ทำมาจากพลาสติก อย่างดี สีขาว และหน้าสีทอง
มีกล่องพลาสติก ใส่ตัวอักษรเสียบบอร์ด