บอร์ดนิทรรศการ

บอร์ดนิทรรศการ

ตัวอย่างการต่อแบบสลับฟันปลา

ตัวอย่างการติดสติกเกอร์

บอร์ดนิทรรศการ
ความสูงรวม สูง 190-200 ซม. สำหรับติดเอกสารต่าง โปสเตอร์ รูปภาพ สติกเกอร์อิงค์เจ็ท ใช้ภายในอาคาร ข้อต่อบอร์ดนิทรรศการ ทำมาจากพลาสติกอย่างดี สีเทาอ่อน โครงสร้างบอร์ดเป็นอลูมิเนียม พื้นบอร์ดเป็นไวท์บอร์ดชนิดธรรมดา, ไวท์บอร์ดชนิดติดเม็ดแม่เหล็ก, บอร์ดไม้ก็อก, บอร์ดนิทรรศการสามารถประกอบเป็นรูปแบบต่างๆได้ เช่นต่อเป็นรูปตัวกากบาท ตัวL ตัวH ตัวI ตัวL สลับฟันปลา

บอร์ดนิทรรศการ