ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้ายสถิติความปลอดภัย แบบบอร์ดตู้กระจกบานเดี่ยว

ป้ายสถิติความปลอดภัย ขอบอลูมิเนียม

รายละเอียด
ป้ายสถิติความปลอดภัย แบบบอร์ดตู้กระจกบานเดี่ยว แบบบอร์ดตู้กระจกบานเลื่อน มีกุญแจล็อคบาน แบบขอบอลูมิเนียมสามารถติดแผ่นแม่เหล็กได้ สำหรับแสดงสถิติความปลอดภัย และติดเอกสาร ติดรูปภาพ ติดโปสเตอร์ต่างๆ ภายในองค์กรฯ บริษัทฯ แบบติดผนังและติดกลางแจ้ง