บอร์ดติดประกาศ ขอบอลูมิเนียม

บอร์ดติดประกาศ ขอบอลูมิเนียม

รายละเอียด
ใช้สำหรับติดเอกสาร รูปภาพ ติดประกาศทั่วไป ติดโปสเตอร์ บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก
ใช้ไม้ก๊อกลายละเอียด บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ มีหลายสีให้เลือก สีแดง สีนำ้เงิน สีเขียว
ขอบอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน -60x80cm. -80x120cm. -120x150cm. -120x180cm. -120x240cm.