บอร์ดติดประกาศ ล้อเลื่อน

บอร์ดติดประกาศ ล้อเลื่อน

รายละเอียด
ใช้สำหรับติดเอกสาร รูปภาพ ติดประกาศทั่วไป พื้นเเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ ไม้ก๊อก มีโครงเหล็กพ่นสีอย่างดี
หรือโครงสแตนเลส มีล้อเลื่อน มีกระจก และไม่มีกระจก ขนาดมาตรฐาน -80x120cm. -120x150cm. -120x180cm. -120x240cm.
.