บอร์ดติดประกาศตู้กระจก บานเดี่ยว

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก บานเดี่ยว

รายละเอียด
มีหลายขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่ -80x120cm -100x150cm.-120x240cm.(แบ่งเป็นช่อง)
ด้านหน้าเป็นกระจกบานเดี่ยว1บาน มีกุญแจล็อค พี้นเป็นพื้นขานอ้อยบุกำมะหยี่ ไวท์บอร์ด ไม้กีอก แบบติดผนัง