บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขนาด120×300ซม.(ขอบอลูมิเนียมสีขาว-ต่อกัน)

บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก 120×300ซม.