บอร์ดติดประกาศตู้กระจก ล้อเลื่อน บานเดี่ยว ขนาด100×150ซม.

glassboards-single-stand-cork-100150-4B

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก บานเดี่ยว ไม้ก๊อก ล้อเลื่อน  ขนาด100×150ซม.