บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีแดง ขอบอลูมิเนียม ขนาด100×150ซม.

velvet-board-red-100150

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีแดง ขอบอลูมิเนียม ขนาด80×120ซม.