บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีเขียว ขอบอลูมิเนียม ขนาด80×120ซม.

velvet-board-green-80120

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ ขอบอลูมิเนียม ขนาด80×120ซม.