บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีเขียว ขอบอลูมิเนียม ขนาด120×240ซม.

velvet-board-green-al-120240

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีเขียว ขอบอลูมิเนียม ขนาด120×240ซม.