บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีเขียว ขอบไม้สัก ขนาด120×240cm.

velvet-board-wood-green-120240

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีเขียว ขอบไม้สัก ขนาด120×240cm.