บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีน้ำเงิน ขอบไม้สัก ขนาด120×240cm.

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีน้ำเงิน ขอบไม้สัก ขนาด120×240cm.