บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีน้ำเงิน ติดคลิปหนีบกระดาษA4แนวตั้ง

Velvetboard-clippaper-A4-P

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีน้ำเงิน ติดคลิปหนีบกระดาษA4แนวตั้ง