กระดานไวท์บอร์ด ขอบไม้สัก ขนาด120×300ซม.

whiteboard-wood-120300

กระดานไวท์บอร์ด ขอบไม้สัก ขนาด120×300ซม.