กระดานไวท์บอร์ดกระจก ล้อเลื่อน

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ล้อเลื่อน

รายละเอียด
ใช้ในการเขียนในห้องต่างๆ มีทั้งแบบธรรมดา และแบบติดเม็ดแม่เหล็ก
กระดานไวท์บอร์ดกระจกล้อเลื่อน มีทั้งกระจกใส(มองเห็นทะลุด้านหลัง) ขาวใส และเขียวใส
ไวท์บอร์ดล้อเลื่อนมีทั้ง 1หน้า และ2หน้า แบบล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก ล้อเลื่อนมีเบรคขนาด3นิ้ว.