กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบไม้สัก ขนาด120×240ซม.

glasswhiteboard-wood-120240

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบไม้สัก ขนาด120×240ซม.