กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบไม้สัก ขนาด120×180ซม.

glasswhiteboard-wood-120180

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบไม้สัก ขนาด120×180ซม.