กระดานไวท์บอร์ดกระจก ล้อเลื่อน ไม่ใส่รางวางแปรง

Glasswhiteboard-standing-gn-120200

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ล้อเลื่อน ไม่มีรางวางแปรง ขนาด120X240ซม.