กระดานไวท์บอร์ดกระจก ล้อเลื่อน ขนาด120×180ซม.

glasswhiteboard-standing-120180-wh

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ล้อเลื่อน สีขาวใส ขนาด120×180ซม.