กระดานไวท์บอร์ดกระจก ต่อกัน ขนาด120×450ซม.

glasswhiteboard-120450

กระดานไวท์บอร์ดกระจกต่อกัน ขนาด120×450ซม.