กระดานไวท์บอร์ดกระจก ต่อกัน ติดเม็ดแม่เหล็ก ขนาด120×360ซม.

glasswhiteboard-mg-120360

กระดานไวท์บอร์ดกระจกต่อกัน ติดเม็ดแม่เหล็ก ขนาด120×360ซม.