กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียมขาว สีเขียวอ่อน ขนาด120×240ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียมเงิน สีเขียวอ่อน ขนาด120×240ซม.