กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียมเงิน สีขาวใส ขนาด120×240ซม

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียมเงิน สีขาวใส ขนาด120×240ซม.