กระดานไวท์บอร์ดกระจก 3แผ่นต่อกัน ขนาด200×300ซม.

glasswhiteboard-200300-3pcs

กระดานไวท์บอร์ดกระจก 3แผ่นต่อกัน ขนาด200×300ซม.