กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อกัน ขนาด120×240ซม.

glasswhiteboard-2pcs-120240

กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อกัน ขนาด120×240ซม.