กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียมเงิน สีขาวใส ขนาด120x240ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียมเงิน สีขาวใส ขนาด120×240ซม.